Řidičská oprávnění pro jízdu s přívěsy

Skupiny a podskupiny řidičského oprávnění řeší paragraf 81 zákona 361 /2000. Potřebujete tedy vůbec skupinu "E"? Tento paragraf v bodu 4 například říká:

(4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

a)

motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b)

traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

c)

jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost2) motorového vozidla.

Z bodu 4a tedy například plyne, Skupina "B" (bez E) postačuje pokud nejvyšší přípustná hmotnost auta nepřevýší 3500 kg. Za takové auto může být zapojen přívěs do max. celkové hmotnosti 750 kg (tedy kategorie O1).

Z bodu 4c tedy například plyne: Skupina "B" (bez E) postačuje, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevýší 3500 kg a zároveň nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovstní hmotnost auta.

Pokud je tedy pohotovostní hmotnost auta například 1400 kg a nejvyšší přípustná hmotnost 1700 kg, smíte se skupinou B táhnout přívěs o max. celkové hmotnosti 1399 kg. (1700 kg + 1399 = 3099, což  je míň než 3500 kg a zároveň je 1399 kg méně než 1400 kg). Pokud se jedna z těchto podmínek poruší, je třeba již řidičské oprávnění B+E.

Většinu typů přívěsů máme jako výrobce schválených tak, že můžeme nejvyšší povolenou hmotnost při objednání snížit a to většinou takto:

  • Brzděný jednonápravový 1300 kg max. do 750 kg
  • Brzděný jednonápravový 1500 kg max. do 1400 kg nebo 750 kg
  • Brzděný dvounápravový 2500 kg max. do 1500 kg
  • Brzděný dvounápravový 3500 kg max. do 2600 kg